Arhiv dogodkov

 

11. junij 2018: Razpis za tematske poti v okviru: Moja dežela – lepa in gostoljubna

Organizator: Turistična zveza Slovenij

 

4. junij 2018: delavnica o intrepretaciji naravne in kulturne dediščine – predstavitev praks Slovenije in Škotske

Organizatorja: Turizem Bohinj.

Primer prakse s Škotske

 

24. marec 2017 do 2. april 2017: Celodnevno usposabljanje s potrdilom Evropskega združenja za interpretacijo dediščine (Interpret Europe) http://www.dlegende.com/projekti/vodnik-interpretator-2/

Organizirata Mariborska razvojna agencija in Društvo Legende.

 

5. oktober 2016: Izbrana Naj pot 2016.

Organizator: Turistična zveza Slovenije, v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije in GIZ za pohodništvo in kolesarjenje.

 

26. maj 2016: Mednarodna interpretatorska delavnica Novosti, pogledi in pripovedi naših zgodb / News, Views and Telling our Stories

Organizatorja: Turizem Bohinj in Triglavski narodni park;

program, program v angleškem jeziku.

 

5. maj 2016: Objavljeno je magistrsko delo Nataše Šalaja: Programi obiskovanja Naravnega rezervata Škocjanski zatok s ciljem spodbujanja odgovornega vedenja do narave, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Ljubljana, 2016, 217 strani.

 

6. in 7. junij 2015: Poletna šola interpretacije dediščine (Priprave interpretacije in programa za otroke na primeru Muzeja šmarskega baroka),

Organizira: Društvo Legende.

Program.

 

Maj 2015: Slovenski projekt Okljuk je prejel prvo mesto na Mednarodni konferenci e-CLIC v Estoniji, posvečeni uresničevanju Evropske konvencije o krajini. Več o nagradi in konferenci. Več o poti ob Iški Okljuk.

 

31. januar 2015: posvet Organiziranje "Naj poti" v bodoče, na sejmu Turizem in prosti čas.

Organizatorji: Turistična zveza Slovenije, Zavod za gozdove Slovenije in Pohodništvo in kolesarjenje GIZ.

Vabilo. Zaželene prijave na: joze.prah@amis.net.

 

13. -14. november 2014: mednarodna konferenca Prezentacija kulture kolišč na Igu.

Organizator: Krajinski park Ljubljansko barje v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo, Slovensko nacionalno komisijo za UNESCO in Občino Ig.

Vabilo s programom. Prijavnica.

 

Julij 2014: Razpis za Naj pot 2014

Organizator: Turistična zveza Slovenije

Razpis, Obrazec, Ocenjevalna pola.

 

14. marec 2014: otvoritev Poti ob reki Iški.

Organizatorja: Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU in Krajinski park Ljubljansko barje.

Vabilo.

 

24. november 2013: Dokončan je Idejni načrt Naravoslovne učne poti v krajinskem parku Tivoli, Rožnik, Šišenski hrib.

Organizator: Umanotera.

 

27. september 2013: otvoritev Ekomuzeja Pivških presihajočih jezer, Slovenska vas, ob 17. uri.

Organizator: Občina Pivka.

Vabilo

 

13. september 2013: prireditev ob zaključku projekta Zasnova celostne ureditve Dovžanove soteske z vodenimi ogledi

Organizator: Občina Tržič.

 

11.-12. september 2013: mednarodna delavnica interpretacije dediščine Geopark - razumeti zgodbe, ki nam jih govori zemlja

Organizator: Geopark Idrija.

 

1. junij 2013: otvoritev info točke Smrekovec

Organizator: Občina Črna na Koroškem.

Vabilo

 

31. maj 2013: Posvet o tematskih poteh v Sloveniji, Grad Rajhenburg

Organizatorji: LAS Posavje, Center za podjetništvo in turizem Krško, Zavod za gozdove Slovenije idr.

Vabilo s programom

 

22. marec 2013: Seminar Tematske poti - od dobre ideje do kakovostnega vodenja, vodi Jože Prah (vabilo).

Organizatorji: DLC Diana, Grm, Zavod za turizem Novo mesto, LAS DBK

 

25. november 2012: na srečanju mladih ornitologov Naravni rezervati – biseri ohranjene narave in priložnost za regionalni razvoj

Organizator: DOPPS.

Vabilo s programom

Prezentacije - izbor: Infrastruktura in interpretacija narave v naravnih rezervatih (Valentina Sergaš), Naravni rezervati za skupine s posebnimi potrebami (Neža Kocjan)

 

15. oktober 2012: Izbrana Naj pot 2012.

Organizator: Turistična zveza Slovenije, v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije in GIZ za pohodništvo in kolesarjenje.

 

1.-2. junij 2012: Srečanje interpretatorjev in vodnikov v zavarovanih območjih

Organizatorji: Turizem Bohinj, Zavod RS za varstvo narave in Triglavski narodni park

Vabilo s programom, Poročilo

Prezentacije: Uvod (Tina Trampuš), Vodenje kot ena od oblik interpretacije in Ali je vsako vodenje že interpretacija? (Marjeta Keršič Svetel), Vodenje – izkušnje iz parkov: Krajinski park Kolpa (Tončka Jankovič), Krajinski park Strunjan (Alenka Popič), Park Škocjanske jame (Tomaž Zorman), Triglavski narodni park (Iztok Butinar)

Novo urejena soba v hotelu Tripič – primer interpretativne prakse v turizmu

 

21. april 2012: otvoritev table Krajinski park Mariborsko jezero in vodeno opazovanje ptic

Organizatorji: Zavod RS za avrstvo naarve, Športno-kulturno-tursitično društvo Poniker in Drava center.

 

28. januar 2012: razglasitev štirinajstih regijskih naj poti. Vabilo.

Organizator: Turistična zveza Slovenije, v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije in GIZ za pohodništvo in kolesarjenje.

 

24. november 2011: Strokovni članek Ksenije Dvorščak: Zgodovina predstavljanja človeške ribice v Postojnski jami / History of the presentation of the proteus in Postojna cave, Varstvo narave 25 / 2011.

Izdal: Zavod RS za varstvo narave.

 

23. november 2011: Učna pot Škocjan izbrana za Naj pot 2011.

Organizator: Turistična zveza Slovenije, v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije, GIZ za pohodništvo in kolesarjenje, in Ministrstvom za gospodarstvo RS – Direktorat za turizem.

 

17. november 2011: Otvoritev razstave Nevidne vezi, Srednja gostinska in turistična šola Izola. Vabilo.

Organizator: Zavod RS za varstvo narave OE Piran

 

7. november 2011: Izšla knjiga Vlaste Vodeb in Rajke Bračun Sova: Muzeji, javnost, dostopnost http://www.uirs.si/publicistika_knjige.asp


Izdal: Urbanistični inštitut RS.

 

15. september 2011:  Otvoritev razstave Skrivnostna smrt mlade Leonore. http://www.gov.si/aplikacije/mop/interpretacija_narave/priporocila/razstava_leonora.html


Organizator: Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana.

 

12. september 2011: Muzeoforum: Interpretacija dediščine (tudi) kot osnova muzejskega dela (gostujoča predavateljica: Sue Hodges), Slovenski etnografski muzej, Ljubljana.

Organizator: Slovensko muzejsko društvo.

 

27.-28 maj 2011: Mednarodna interpretatorska delavnica

Organizatorji: Turizem Bohinj, Zavod RS za varstvo narave in Triglavski narodni park;

vabilo, program

 

16. februar 2011: Srečanje središč za obiskovalce na temo narave, Bled

organizator: Triglavski narodni park in Ministrstvo za okolje in prostor

 

11-14 julij 2010: mednarodna delavnica Place identity and destination image - Developing Heritage Interpretation in European Regions, Cerklje na Gorenjskem

organizatorja: Interpret Europe in Slovenska mreža za interpretacijo dediščine (SMID)

 

27-28. maj 2010: mednarodna delavnica Interpretacija, Bohinj

organizator: LTO Bohinj in Zavod RS za varstvo narave

 

5. maj 2010: delavnica Pohodništvo, na Gospodarski zbornici Slovenije, Ljubljana

Organizator: Slovenska turistična organizacija

 

15. april 2010: posvet Jamska biodiverziteta in njena interpretacija v Speleobiološki postaji pred Postojnsko jamo

organizator: Turizem Kras d.d.

 

27. marec 2010: delavnica Naravna dediščina, v v Interpretacijskem centru Rob

organizator: Slovenska mreža za interpretacijo dediščine (SMID)

 

16. april 2009: pričetek Tečaja za animatorje, v Info središču Triglavska roža Bled

organizator: Triglavski narodni park

 

9. oktober 2008: otvoritev razstave Dejanja so glasnejša od besed, v Zgodovinskem atriju mestne hiše v Ljubljani

organizator: Mestna občina Ljubljana

 

24. avgust 2008: Gornja Radgona, posvet o upravljanju gozdnih učnih, turističnih in drugih tematskih poti

organizatorji: Zavod za gozdove Slovenije, Turistična zveza Slovenije in Pomurski sejem

informacije: joze.prah@volja.net in tone.lesnik@zgs.gov.si

 

30-31. maj 2008: mednarodna delavnica Interpretacija naravne in kulturne dediščine, Bohinj

organizator: LTO Bohinj

 

30. november 2006: Boršt pri Kopru, interpretativne table ob puču, otvoritev

organizator: Zavod RS za varstvo narave Območna enota Piran v sodelovanju s Krajevno skupnostjo Boršt in sponzorjem Petrolom

Informacije: tina.trampus@zrsvn.si

 

9. november 2006: Doživeti in spoznati gozd, posvet

organizatorji: Zavod za gozdove Slovenije, Turistična zveza Slovenije ter Tehniški muzej Slovenije s sodelovanjem Turističnega društva Blagajana Vrhnika, Občine Vrhnika in Zavoda Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika

vabilo s programom (pdf, 1 stran)

informacije: tone.lesnik@zgs.gov.si

 

12. oktober 2006: Interpretacija narave in kulturne dediščine na Ljubljanskem barju - delavnica 2

organizator: Mestna občina Ljubljana

informacije: barbara.zupanc@ljubljana.si

 

7. september 2006: Interpretacija narave in kulturne dediščine na Ljubljanskem barju - delavnica 1

organizator: Mestna občina Ljubljana, izvajalec: John A. Veverka

vabilo (pdf, 1 stran), program v angleškem jeziku (pdf, 2 strani)

gradivo za udeležence (v angleškem jeziku)

informacije: barbara.zupanc@ljubljana.si

 

20. oktober 2005: Matavun, Gozdne učne, naravolsovne, turistične in druge tematske poti , posvet

organizatorji: Zavod za gozdove Slovenije, Turistična zveza Slovenije ter Ministrstvo za okolje in prostor

informacije: tone.lesnik@zgs.gov.si

 

26. september 2005: Ljubljana, Interpretacija narave in turizem, seminar

vodi: John A. Veverka (www.heritageinterp.com/ )

organizatorja: Ministrstvo za okolje in prostor ter Ministrstvo za gospodarstvo

program v slovenskem in v angleškem jeziku

Gradivo za udeležence (v angleškem jeziku)

informacije: breda.ogorelec@gov.si

 

25. maj 2005 – 16. junij 2005: Ljubljana, Knjižnica Bežigrad, Einspielerjeva 6, Ljubljana, Pot v neznano,

razstava pripravilo: Društvo za raziskovanje jam Ljubljana ob 95. obletnici svojega delovanja

informacije: branka@speleo.net

fotografije s priprav na razstavo na spletni strani Društva

 

23. november 2004 – 15. januar 2005: Ljubljana, Prirodoslovni muzej Slovenije, Želva išče prijatelje , razstava

pripravil: Zavod RS za varstvo narave v sodelovanju z NIB - Morsko biološko postajo Piran in piranskim akvarijem Srednje pomorske šole Portorož

razstava je nastala v okviru partnerskega projekta "Odkrivamo bisere slovenskega morja", ki ga financira družba Petrol d.d., vodita pa Ministrstvo za okolje, prostor in energijo in Zavod RS za varstvo narave.

informacije: tina.trampus@zrsvn.si

fotografije na forumu Interpretacija narave

 

23. oktober 2004: Dutovlje, Tematske poti na Krasu , delavnica

organizator: Razvojno društvo Pliska v sodelovanju s Parkom Škocjanske jame, Zavodom za gozdove Slovenije in Planinskim društvom Sežana

zbornik: v pripravi

informacije: igor.maher@guest.arnes.si

 

22. oktober 2004: Štivan, Naravoslovna pot Štivanski log , otvoritev

organizator: Drevesnica Štivan in Zavod za gozdove Slovenije Območna enota Postojna

Informacije: spela.habic@zgs.gov.si

fotografije na forumu Interpretacija narave

 

22. september 2004: Radovna, Turistične gozdne poti in varstvo narave , posvet

organizatorji: Triglavski narodni park, Zavod za gozdove Slovenije in Turistična zveza Slovenije

zbornik: nekateri referati so objavljeni v Gozdarskem vestniku, letnik 63, številka 3, april 2005, ki ga izdaja Zveza gozdarskih društev Slovenije

informacije: martin.solar@tnp.gov.si

 

7. in 8. september 2004: Bistra, Interpretacija narave , delavnica

vodil: John A. Veverka ( www.heritageinterp.com/ )

organizatorja: Agencija RS za okolje in Ministrstvo za okolje in prostor

informacije: branka.hlad@gov.si in breda.ogorelec@gov.si ,

 

6. september 2004: Ljubljana, Interpretacija narave , seminar

vodil: John A. Veverka (www.heritageinterp.com/ )

organizatorja: Agencija RS za okolje in Ministrstvo za okolje in prostor

informacije: branka.hlad@gov.si in breda.ogorelec@gov.si

 

7. in 8. oktober 2003: Črna na Koroškem, Interpretacija geološke dediščine in turizem , delavnica

vodila: Colin MacFayden in Jan Breckenridge, Scottish Natural Heritage

organizator: Agencija RS za okolje

informacije: branka.hlad@gov.si

 

26. november 2002: Matavun, Pomen učnih poti za vrednotenje in varovanje naravne in kulturne dediščine v parkih in zavarovanih območjih , okrogla miza

organizatorja: revija Kras in Park Škocjanske jame; pokrovitelj: Slovenska komisija za Unesco

informacije: referati so objavljeni v reviji Kras št. 58-59/2003

 

 

Vabimo vas, da nam pošiljate podatke o preteklih ali načrtovanih dogodkih s področja interpretacije na naslov: breda.ogorelec@gov.si .