Doživeti in spoznati gozd, posvet


Bistra pri Vrhniki, 9. november 2006

Program:
· Vladimir Vilman (Tehniški muzej Bistra): Muzejska gozdna učna pot Bistra
· Marija Zakrajšek (Zavod Ivana Cankarja): Vodenja po Barju, po Cankarjevi spominski hiši ter po Vrhniki in njeni okolici (članek, pdf, 4 strani)
· Tone Lesnik (Zavod za gozdove Slovenije): Doživljajski vidik vodenja po gozdnih učnih poteh (članek, pdf, 9 strani), predstavitev(pdf, 7 strani)
· Hedvika Jenčič (Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Maribor): Gozdna pedagogika – usmeritve 1. evropskega srečanja oktobra na Madžarskem (pdf, 8 strani)
· Breda Ogorelec (Ministrstvo za okolje in prostor): Interpretacija narave – osebna interpretacija (pdf, 19 strani)
· Simon Resman (Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Bled): Vodna pot Grabnarca (pdf, 15 strani)

Organizatorji: Zavod za gozdove Slovenije, Turistična zveza Slovenije ter Tehniški muzej Slovenije s sodelovanjem Turističnega društva Blagajana Vrhnika, Občine Vrhnika in Zavoda Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika

vabilo s programom (pdf, 1 stran)

informacije: tone.lesnik@zgs.gov.si