Intepretacija naravne in kulturne dediščine

 

Dvodnevna mednarodna delavnica poteka 30. in 31. maja 2008, Organizirana je v okviru 2. mednarodnega festivala alpskega cvetja, Bohinj 2008

Petek, 30. maj 20089.00 – 14.00  

DELAVNICA: Interpretacija naše naravne in kulturne dediščine (1)

Delovni jezik: slovenščina in angleščina

Kje: Penzion Tripič; Bohinjska Bistrica

08.30-09.00   

Kava/registracija

09.00-09.15   

Pozdrav udeležencem 

Klemen Langus, LTO Bohinj

09.15-10.00

Kaj je interpretacija?

Branka Hlad

10.00-10.45

Caithness Rivers of Stone

Pat Buchanan

10.45-11.30

Zakaj potrebujemo interpretacijo?

Breda Ogorelec

11.30-11.45

Odmor za kavo

11.45-12.30

Kako vključiti lokalno skupnost?  Predstavitev primera dobre prakse iz severa Slovenije

Barbara Vidmar

12.30-13.45

Kako vključiti lokalno skupnost? Predstavitev primera dobre prakse iz severa Škotske

Ian Mitchell

13.45-14.00

Zaključek

Klemen Langus

14.00-15.00

Kosilo

Penzion Tripič

Za udeležence sobotne delavnice

15.00-15.30

Predstavitev sobotne delavnice

Ian Mitchell / Branka Hlad

 


Sobota, 31. maj 2008:  9.00 do 14.00 

DELAVNICA : Interpretacija naše naravne in kulturne dediščine (2)

Zbirno mesto: Hotel Zlatorog, Ukanc

Drugi dan delavnice smo namenili praktičnim vsebinam. Razvili bomo idejo z naslovom »Po poti bohinjske naravne in kulturne dediščine«. Ogledali si bomo Bohinjsko jezero in slap Savico, in s pomočjo slovenskih in škotskih strokovnjakov razmišljali o obeh lokacijah z različnih vidikov naravne in kulturne dediščine ter poiskali odgovore na vprašanja, kaj želimo interpretirati, zakaj in kako!

Izbrani lokaciji:

  1. Savica, in
  2. Bohinjsko jezero (Ribčev laz)

Udeleženci bodo razmišljali z različnih zornih kotov o naslednjih vprašanjih:

(1) Če bi danes prvič obiskali to območje kot obiskovalec iz tujine in ne bi vedeli o naravni in kulturni dediščini kraja ničesar: Kakšen bi bil vaš prvi vtis? Kaj bi lahko izvedeli o kulturni in naravni dediščini območja? Katere informacije o območju so na voljo? Ipd.

(2) Kot strokovnjak za kulturno in naravno dediščino: Kaj bi želeli povedati obiskovalcem in zakaj? Katera sporočila o naravni in kulturni dediščini bi želeli, da obiskovalci odnesejo s seboj?

(3) Kot morebitni predstavnik razvojnega sektorja, ki bi želel idejo o poti bohinjske naravne in kulturne dediščine razviti naprej: Kako bi pri tem lahko sodelovalo lokalno prebivalstvo? Kakšno naj predstavijo svoja sporočila ali povedo svoje zgodbe? Kakšno interpretacijsko sredstvo bi razvili, kdo, zakaj, kje? Kakšno korist utegne to imeti za lokalno gospodarstvo?

Poleg razmišljanja o teh vprašanjih z vidika različnih deležnikov, bodo imeli udeleženci priložnost razpravljati v krogu različnih strokovnjakov in izmenjati med seboj ideje in nasvete, kako razvijati naprej projekte, kakršen je festival alpskega cvetja.


Program praktičnega dela, sobota 31. maj 2008:

08.30

09.00

Zbor v Hotelu Zlatorog (Ukanc)  
Uvodni: Branka Hlad and Ian Mitchell
Razdelitev v skupine

Splošna vprašanja: Kako lahko interpretacija pomaga gospodarskemu, socialnemu in okoljskemu blagostanju območja? Katere so naše ciljne skupine? Kdo in kako bi moral razviti interpretacijo območja? Kako lahko to doseže?

09.30

Odhod do slapa Savica z avtobusom

09.45-10.45
Savica
 

Vprašanja: Zakaj je slap Savica tako poseben kraj za Slovence? Ali imamo tu učinkovito interpretacijo (za Slovence in tuje obiskovalce)? Zakaj je ta pomembna?
Katere tri stvari bi lahko tu interpretirali (poleg Prešerna in slapu samega)?
Kakšne vrste interpretacije bi bile tu učinkovite?
Kakšne so dodatne priložnosti razvoja podeželja na tem območju?

10.45

Odhod na Ribčev Laz

11.00-12.00
Ribčev laz
 

Vprašanja: Zakaj naj bi bila Bohinj in Bohinjsko jezero zanimiva in pomembna za tuje obiskovalce? Ali imamo tu učinkovito interpretacijo? Ali obiskovalcem sploh posredujemo sporočilo o tem, zakaj skrbimo za to območje?
Če bi obiskovalcu lahko povedali samo tri stvari o Bohinjskem jezero, katere bi to bile?
Kakšno interpretacijsko sredstvo bi bilo učinkovito in kje bi interpretacijo izvajali?
Naštejte 3 stvari, ki niso v sozvočju s podobo miru in neokrnjene narave Bohinjskega jezera in okolice.

11.45-12.00

Povratek v Hotel Zlatorog 

kava

12.00-12.30

10 min predstavitve posameznih skupin

Ian Mitchell in Branka Hlad

12.30-13.00

Plenarna razprava

Ian Mitchell in Branka Hlad

13.00-13.30

Povzetek ključnih poudarkov in kaj običajno sledi

Marko Koscak

13.30

Zaključek delavnice

 

Delovni jezik bosta slovenščina in angleščina!

Kontakta oseba: Klemen Langus, LTO Bohinj