Mednarodna interpretatorska delavnica

Bohinj-Ribčev laz, Hotel Jezero, 27.-28 maj 2011.

Vabilo. Program. Prijavnica - prijave oddajte do 20. maja 2011.
Organizatorji: Turizem Bohinj, Zavod RS za varstvo narave in Triglavski narodni park;
informacije: tina.trampus@zrsvn.si, info@bohinj.si, 5. Mednarodni festival alpskega cvetja

 

Srečanje središč za obiskovalce na temo narave

Bled, 16. februar 2010

Predstavitev info centrov in info točk:

Vabilo.
organizatorja: Triglavski narodni park ter Ministrstvo za okolje in prostor
informacije: luka.markez@tnp.gov.si in breda.ogorelec@gov.si

 

Mednarodna delavnica Interpretacija

Bohinj, 27-28. maj 2010

Referati in predstavitve:


moderirala je Marjeta Keršič Svetel.

Vabilo.

Fotogalerija (foto: Stanka Dešnik)

organizatorja: LTO Bohinj in Zavod RS za varstvo narave

informacije: tina.trampus@zrsvn.si

 

Posvet o upravljanju gozdnih učnih, turističnih in drugih tematskih poti

Gornja Radgona, 24. avgust 2008

Referati:

Vabilo. Predlog zaključkov.

organizatorji: Zavod za gozdove Slovenije, Turistična zveza Slovenije in Pomurski sejem

informacije: joze.prah@volja.net in tone.lesnik@zgs.gov.si

 

Gozdne učne, naravolsovne, turistične in druge tematske poti, posvet

Matavun, 20. oktober 2005

Program:

organizatorji: Zavod za gozdove Slovenije, Turistična zveza Slovenije ter Ministrstvo za okolje in prostor

informacije: tone.lesnik@zgs.gov.si

Tematske poti na Krasu , delavnica

Dutovlje, 23. oktober 2004

Program:

organizator: Razvojno društvo Pliska v sodelovanju s Parkom Škocjanske jame, Zavodom za gozdove Slovenije in Planinskim društvom Sežana

informacije: igor.maher@guest.arnes.si

Turistične gozdne poti in varstvo narave , posvet

Radovna, 22. september 2004

Program:

organizatorji: Triglavski narodni park, Zavod za gozdove Slovenije in Turistična zveza Slovenije

informacije: martin.solar@tnp.gov.si

 

Interpretacija narave , delavnica

Bistra, 7. in 8. september 2004

Program:

1. dan: Načrtovanje programa in teme

2. dan: Izkušnje z načrtovanjem in upravljanjem

vodil: John A. Veverka (www.heritageinterp.com/ )

organizatorja: Agencija RS za okolje in Ministrstvo za okolje in prostor

informacije: branka.hlad@gov.si in breda.ogorelec@gov.si

Poročilo (pdf)

 

Interpretacija narave , seminar

Ljubljana, 6. september 2004

Program:

Vodil: John A. Veverka (www.heritageinterp.com/ )

Organizatorja: Agencija RS za okolje in Ministrstvo za okolje in prostor

Informacije: branka.hlad@gov.si in breda.ogorelec@gov.si

 

Interpretacija geološke dediščine in turizem , delavnica

Črna na Koroškem, 7. in 8. oktober 2003

Prvi dan:

Drugi dan:

Organizator: Agencija RS za okolje

Informacije: branka.hlad@gov.si

Poročilo (pdf)