Povezave na spletne strani

 

Pregled vsebuje naslove strani in spletne povezave. K nekaterim stranem smo dodali kratke komentarje in priporočila.

 

Kazalo

 

Temeljne strani o interpretaciji

Introducing interpretation
http://www.interpretscotland.org.uk/website/interpretscotland.nsf/byunique/pastissues.html

uvodna stran, dostop do zelo kvalitetnih priporočil, zelo priporočam

 

Interpretive signage: Principles and practice, Avstralija
www.interpretivesigns.qut.edu.au/

navedeni so številni praktični napotki in primeri, zelo priporočam

 

John Veverka, www.heritageinterp.com/

številni članki enega od vodilnih avtorjev, ključno za prvo seznanitev s področjem, zelo priporočam

 

Sam Ham's Selected Publications (Extended List)
www.cnrhome.uidaho.edu/default.aspx?pid=70565

številni članki enega od vodilnih avtorjev, zelo priporočam, še posebej tistim, ki jih zanima poglobljeno razmišljanje o interpretaciji

 

Bildungswerk Interpretation
www.interp.de/
spletna stran Inštituta za interpretacijo (vodi Thorsten Ludwig) v nemškem jeziku. V rubriki Dokumente so tudi številni članki in priročnik v angleškem jeziku. Priporočam.

 

The Humboldt Bay Interpretive Signing Program Website,
www.rcaa.org/baysigns/index.shtml

spletna stran s številnimi primeri.

 

A handbook for environmental interpreters and educators. Južna Afrika.

www.nbi.ac.za/interpret/bridging.pdf

priročnik na 42 straneh

 

Harpers Ferry Center , ZDA

 

Guidance Planning for Effective Museum Interpretation How to write an interpretive strategy, Škotska www.scottishmuseums.org.uk/pdfs/Factsheets/Interpretive_Strategy_guidance_Aug_2003.pdf

načela za načrtovanje interpretacije v muzejih, 5 str.

 

Journal of Interpretation research
http://www.interpnet.com/JIR/archive.htm
strokovna revija za zahtevne bralce

 

Interpretacija v Sloveniji - in njene sestrične

Interpretatorji

http://groups.yahoo.com/group/interpretatorji/

dopisna skupina, urednik: Leon.Kebe@guest.arnes.si

 

Slovenska mreža za interpretacijo dediščine

http://www.nec-cerknica.si/index.php?option=com_content&view=article&id=76&Itemid=89

(projekt 2009-2010: združenje NVO-jev na področju naravne in kulturne dediščine, ki jo upravlja NEC Cerknica),


Kvarkadabra

www.kvarkadabra.net

tolmačenje znanosti, zlasti naravoslovja

 

Hiša eksperimentov

www.h-e.si

center znanosti, kjer so postavljeni eksperimenti tipa "izvedi sam"

 

Varstvo in interpretacija kulturne dediščine soške fronte

http://p205.ezboard.com/fsf1517frm49

forum, datoteke z besedili o interpretaciji in povezave

 

Za ljubitelje narave (Ministrstvo za okolje in prostor)

http://www.interpretacija.si

dostop do kratkih predstavitev več kot sto zanimivosti:

navedene so dolžine poti, izhodišča, možnosti vodenja, časi obiskov, dodatna ponudba ipd.

 

Predpisi s področja varstva narave (Ministrstvo za okolje in prostor)
http://www.mop.gov.si/index.php?id=8536&no_cache=1

pravilnik je potrebno upoštevati v zavarovanih območjih narave (narodni, regijski in krajinski parki, naravni rezervati in naravni spomeniki).

 

Narava - zanimivosti (Agencija RS za okolje, Slovenija)
www.arso.gov.si/podro~cja/narava/zanimivosti/

dostop do:

 

Revija Kras št. 58-59/2003 - tematska številka o učnih poteh
www.revijakras.com/58_59C.html

 

 

Primeri načrtov interpretacije

Knockan Crag, Škotska
http://www.snh.org.uk/wwo/Interpretation/pdf/knockan_plan.pdf

načrt interpretacije območja geološke dediščine, zelo priporočam

 

Fiordland National Park, Nova Zelandija
www.doc.govt.nz/Explore/001~National-Parks/Fiordland-National-Park/Fiordland-National-Park-Management-Plan-Draft/108~4.9%20Interpretation-and-Education.asp

poglavje o interpretaciji in izobraževanju v načrtu upravljanja parka

 

Rye Bay, Velika Britanija
www.yates.clara.net/communication.html

načrt komuniciranja in interpretacije naravnega rezervata

 

Herdsman Regional Park, Avstralija
www.calm.wa.gov.au/national_parks/pdf_files/draft_interp_plan_herdsman_lk.pdf

načrt interpretacije za regijski park, za nas zanimiv metodološko, 49 strani (opozorilo, stran se odpira zelo počasi)

 

Gray's Reef interpretation and recreation plan
www.graysreef.nos.noaa.gov/plan/recreation.html

načrt interpretacije in rekreacije za morski naravni rezervat

 

 

Priporočila za interpretativne poti, pojasnjevalne table

Glejte tudi temeljne strani o interpretaciji.

 

Planning truly "Interpretive« Panels

www.heritageinterp.com/interp1.htm

članek Johna A. Veverke, zelo priporočam

 

Introducing interpretation
www.snh.org.uk/wwo/Interpretation/default.html

dostop do zelo kvalitetnih priporočil, zelo priporočam

 

Interpretive signage: Principles and practice, Avstralija
www.interpretivesigns.qut.edu.au/

navedeni so številni praktični napotki in primeri, zelo priporočam

 

Wayside Exhibits
www.nps.gov/hfc/products/waysides/contents.htm

spletna stran o interpretativnih panojih

 

The Humboldt Bay Interpretive Signing Manual,
www.rcaa.org/baysigns/manual/

priročnik za interpretativne panoje, na 72 straneh (pdf), zelo priporočam

 

Trails, Bridges & Boardwalks ZDA,
www.sfrc.ufl.edu/Extension/pubtxt/for5.htm

priporočila za urejanje poti v gozdovih

 

Trail Building in Latin America . ZDA.
www.jonkohl.com/publications/legacy/trailslegacy.htm

članek Jona Kohla in drugih iz revije Legacy, ki daje več praktičnih priporočil, zlasti z vidika trženja / ekoturizma

 

Teaching guides to interpret biodiversity conservation, ZDA
www.jonkohl.com/publications/legacy/ngtplegacy.htm

članek Jona Kohla in drugih o izobraževanju vodičev

 

Tematska številka revije AHI: Outdoor Interpretive Panels

www.heritage-interpretation.org.uk/journals/j3a-cont.html

članki s priporočili

 

Nature Trails Members Manual, ZDA
www.ext.nodak.edu/4h/programs/natTrails.htm

ni priročnik za urejanje poti, vendar zanimivo predstavlja nekaj tem, ki jih lahko vključimo v našo pot: barve v naravi, zima, krmljenje živali pozimi ipd.. Besedila so pisana preprosto. Priporočam

 

Basic Interpretive Skills
www.interp.de/dokumente/index.html
priročnik inštituta Bildungswerk Interpretation, vsebuje tudi več priporočil za učne poti. Na voljo sta verziji v angleškem in v nemškem jeziku (pdf).

 

Priporočila za muzeje, informacijske centre, razstave in multimedije

Glejte tudi temeljne strani o interpretaciji

 

Tematska številka revije AHI: Visitor centres

www.heritage-interpretation.org.uk/journals/j1c-cont.html

članki s priporočili

 

Where is the interpretation in Interpretive Exhibits

http://www.heritageinterp.com/interpre2.htm

članek Johna A Veverke, zelo priporočam

 

Interpretive signage: Principles and practice, Avstralija
www.interpretivesigns.qut.edu.au/

Navedeni so številni praktični napotki in primeri, zelo priporočam

 

Tematska številka revije AHI: Multimedia

www.heritage-interpretation.org.uk/journals/j2a-cont.html

članki s priporočili

 

Exhibit evaluation for Children's Exhibits – The Kirby Science Center Experience

www.heritageinterp.com/newpage13.htm

članek Johna A Veverke

 

Guidance Planning for Effective Museum Interpretation How to write an interpretive strategy, Škotska www.scottishmuseums.org.uk/pdfs/Factsheets/Interpretive_Strategy_guidance_Aug_2003.pdf

načela za načrtovanje interpretacije v muzejih, 5 strani

 

British Interactive Group (BIG)
www.big.uk.com

precej bogata spletna stran s priporočili za interaktivne centre. Priporočam.

 

Challenge for Visitor Centres - Linking Local People, Visitors and Protected Area (Maarit Kyöstilä, Anneli Leivo and Teppo Loikkanen, editors), Finska
www.iucn.org/webfiles/doc/CEC/Public/Electronic/CEC/Books/ChallengeforVisitors.pdf

tudi poglavje o psihologiji komunikacije in interpretaciji, primeri iz Finske, Velike Britanije in Nemčije, pdf, 79 strani

 

A Guide to Starting and Operating a Local Visitor Information Centre in Nova Scotia
http://www.gov.ns.ca/dtc/tourism/tourism_guides/Visitor_Information.pdf

priročnik za ureditev turističnih informacijskih centrov, na 111 straneh

 

Priporočila za zgibanke, brošure in druge publikacije

Gl. tudi temeljne strani o interpretaciji

 

Interpretive signage: Principles and practice, Avstralija
www.interpretivesigns.qut.edu.au/

navedeni so številni praktični napotki in primeri, zelo priporočam

 

 

Druga priporočila

 

Nosilna sposobnost - Tematska številka revije AHI:
www.heritage-interpretation.org.uk/journals/j2b-cont.html

 

Dostop za funkcionalno ovirane - Tematska številka revije AHI:

www.heritage-interpretation.org.uk/journals/j1b-cont.html

 

 

Primeri zelo kakovostne interpretacije

Knockan Crag, Škotska - geološka dediščina, ki je predstavljena s tematsko potjo in sprejemnim centrom
www.knockan-crag.co.uk

 

Povezava interpretacije in turizma

Ham, S.H. (2003). "Ecotourism--Making a Difference by Making Meaning." predavanje na Nacionalni konferenci o ekoturizmu, Adelaide, South Australia, 10. november 2003 (pdf, 9 strani)

www.cnrhome.uidaho.edu/documents/S%20Ham_
EA%20keynote%20Nov%202003.pdf&pid=70590&doc=1

 

John A. Veverka: A Practical Guide for Developing Marketing Brochures for
Heritage Tourism and Interpretive Sites or Attractions.

www.heritageinterp.com/a.htm

 

John A. Veverka: Creating Interpretive Themes for Heritage Tourism Sites and Attractions

www.heritageinterp.com/creating.htm

 

John A. Veverka: Interpretive Communication - The key to successful
heritage tourism marketing, planning and program design

www.heritageinterp.com/interp.htm

 

John A. Veverka: Developing Successful Partnerships -
Planning Guidelines for Heritage Tourism and Interpretive Sites, Facilities and Organizations

www.heritageinterp.com/developi.htm

 

Sustainable tourism and Natura 2000 - Guidelines, initiatives and good practices in Europe

(pdf, glejte zlasti strani 53 do 63)

http://europa.eu.int/comm/environment/nature/nature_conservation/
useful_info/documents_publications/pdf/sust_tourism.pdf

 

Qualitaetsoffensive in Landschaftsmarketing

www.geographie.uni-freiburg.de/ipg/forschung/ap6/finished/lift/LEADERforum_Projekte_S_10_11.pdf

Patrick Lehens - članek o novem projektu v Schoenauu, pdf, 2 strani

 

Landschaftsinterpretation - ein Ansatz zur Aufbereitung regionalgeographischer Erkenntnisse für den Tourismus

www.geographie.uni-freiburg.de/ipg/forschung/ap6/finished/lift/Lehnes_Glawion2000.pdf

Patrick Lehens in Rainer Glawion - članek o osnovah interpretacije, o preferencah obiskovalcev Schwarzwalda ter tematskih poteh, pdf, 15 strani

 

Organizacije interpretatorjev

Interpret Europe – mreža evropskih interpretatorjev naravne in kulturne dediščine s sedežem v Nemčiji www.interpret-europe.net/

Stran ima številne povezave na druge spletne strani in mnogo dokumentov, dostopnih v pdf obliki (v rubriki "Publications«).

 

Scottish Interpretation Network - mreža interpretatorjev Škotske
www.scotinterpnet.org.uk

V rubriki "Reports" je več študij v pdf obliki, ki bodo zanimale zlasti teoretike interpretacije.

 

National Association for Interpretation - združenje interpretatorjev ZDA.
www.interpnet.com/

Na strani www.interpnet.com/greenpages/index.htm so številne povezave k proizvajalcem materialov, pripomočkov itd. Druge uporabne informacije so praviloma na voljo le članom združenja.

 

Association for heritage interpretation – združenje iz Velike Britanije

www.heritage-interpretation.org.uk/

Združenje izdaja tudi bilten, mnogi članki so na voljo na spletni strani.

 

Interpretation Canada - združenje za interpretacijo, Kanada
www.interpcan.ca/

Skromna in neažurirana stran.

 

Interpretation Australia Association – združenje interpretatorjev Avstralije
www.interpretationaustralia.asn.au/index.htm

 

Savannah-guides – združenje poklicnih vodnikov/interpretatorjev iz severne Avstralije
www.savannah-guides.com.au/

 

 

Nakup literature preko spleta

 

www.acornnaturalists.com/store/category.asp?SID=2&Category_ID=16

www.acornnaturalists.com/store/category.asp?SID=2&Category_ID=17

 

 

Predloge za dopolnitev pošiljajte na: breda.ogorelec@gov.si