Naravoslovne poti / učne poti / tematske poti

 

če smo v načrtu interpretacije ugotovili, da je naravoslovna / učna pot najboljše sredstvo za interpretacijo, najprej naredimo inventarizacijo. Območje prehodimo in zabeležimo vse, kar je lahko zanimivega in na kar bi radi opozorili obiskovalce.

Posvetujemo se tudi s tistimi, ki so v preteklosti uredili poti v bližini. Njihove izkušnje nam bodo lahko zelo koristile.

Sledi najpomembnejši korak - izberemo le eno temo! Naravoslovna/učna pot, ki želi predstaviti prav vse, kar je zanimivega, obiskovalce lahko zmede. Izberemo torej eno samo temo, nanjo pa vežemo 5 do 10 točk na poti, kjer bomo kaj pojasnili.

Pripravimo zasnove pojasnjevalnih tabel, kjer določimo besedila in ilustracije. Pri tem nam lahko pomagajo priporočila ter priročniki kako pritegniti in ohraniti pozornost obiskovalcev.

Vedno preskusimo, kako bo zasnovana naravoslovna/učna pot delovala. Lahko naredimo testni vzorec zgibanke z risbami in besedili in pot preskusimo s tipično skupino obiskovalcev. Lahko pa naredimo tudi makete tabel in preskusimo na podoben način. Posebno skrbno moramo opazovati, ali se obiskovalci zlahka orientirajo pri dostopu do izhodišča poti in na sami poti. Šele, ko bomo videli, kako se le-ti odzivajo, se lotimo čistopisa in končne izdelave tabel.

Če je le mogoče, uredimo tudi spletno stran poti z njenim zemljevidom. Na stran dodamo tudi zgibanko ter priporočila glede dostopa z javnim prometom in možnosti parkiranja.

Skrbniki te spletne strani vam bomo hvaležni za obvestilo o otvoritvi vaše poti, ki ga bomo uvrstili v rubriko Aktualno, vašo pot pa bomo predstavili tudi na spletni strani Za ljubitelje narave.

 

Predpisi

Posebnega predpisa (pravilnika, uredbe) glede naravoslovnih/učnih/tematskih poti ni. Vendar se je med izdelovalci in uporabniki uveljavilo načelo, da učno pot opremimo s pojasnjevalnimi tablami. Najdemo pa tudi take, ki so le označene in si na njih pomagamo s tiskanim vodnikom ali zgibanko.

Postopek ureditve naravoslovne/učne poti glede na predpise o urejanju prostora je naslednji:

Preverimo, če pot načrtujemo v območju naravne vrednote. Za ureditev naravne vrednote za ogledovanje ali obiskovanje je namreč potrebno dovoljenje Ministrstva za okolje in prostor (42. člen Zakona o ohranjanju narave). Dovoljenje izda Agencija RS za okolje.

Če je pot načrtovana v zavarovanem območju narave (na primer krajinski, regijski ali narodni park, naravni rezervat ali naravni spomenik) smo dolžni upoštevati Pravilnik o označevanju zavarovanih območij naravnih vrednot (Uradni list RS, št. 117/02) in prilogo.

Ali gre za območje naravne vrednote ali za zavrovano območje ugotovimo z obiskom Atlasa okolja ali Naravovarstvenega atlasa.

Koristno je, če se o poti pogovorimo s strokovnjaki na Zavodu RS za varstvo narave. Tam nas bodo opozorili na morebitne varstvene režime, če na tem območju obstajajo. Lahko pa bi nam tudi svetovali, kaj s področja narave je tam najvrednejšega in zakaj.

Več o urejanju učnih poti: