Naravoslovna pot Štivanski log

 

Oktobra 2004 so se obiskovalci prvič sprehodili po naravoslovni poti Štivanski log, ki je speljana po okolici drevesnice Štivan. Prikazuje značilnosti življenjskih prostorov v kmetijski krajini ob spodnjem toku reke Pivke, kot so gozdni logi, omejki, reka Pivka z obvodno drevnino, močvirje, jelševa loka, močvirni travniki in drugi. Na poti spoznamo njihov pester rastlinski in živalski svet ter medsebojne povezave. Primerna je tako za otroke kot za odrasle. Poleg pojasnjevalnih tabel s kratkimi besedili in ilustracijami so ob poti še raznovrstna pomagala, ki obiskovalce pritegnejo na tak način, da naravo doživijo bolj neposredno in aktivno.

Dolžina: 1,2 km, krožna pot

Število vsebinskih točk: 4 glavne vsebinske točke, 15 označenih drevesnih vrst ob poti, 11 raznovrstno opremljenih točk za spodbujanje umskih in čutnih aktivnosti obiskovalcev

Začetek poti: nasproti trgovine Drevesnica Štivan v Matenji vasi pri Postojni (2 km z glavne ceste Postojna – Pivka)

Potreben čas za ogled: 45 minut

Vodenje: Drevesnica Štivan: tel. (05) 754 2405 in Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Postojna: tel. (05) 700 0610

Projekt poti določa namen in cilje poti, ciljne skupine in materiale ter navaja uporabljeno literaturo (pdf, 4 strani)

Izpisi tabel (jpg, 7 slik): drevesne vrste, ozri se naokrog, naravoslovna pot Štivanski log, ugani kdo sem, kuharji v črnem, ozri se naokrog, tudi pokrajina ima svoje ledvice, mreža ki daje življenje.

Motivi s poti (pdf, 3 strani)