Interpretacija narave: 8 primerov dobrih praks

Uvod

Interpretacija narave je proces, s katerim strokovnjaki in pripovedovalci pomagajo obiskovalcem razumeti, ceniti in ohranjati naravo, kulturno dediščino, pokrajino, zgodovinske dogodke in druge posebne vrednote. Pomembno je, da se interpretacija narave izvaja na način, ki spoštuje naravno okolje in spodbuja trajnostni razvoj. V tem blogu bomo podrobno raziskali interpretacijo narave, kako jo izvajamo, njene cilje in pomen, ter različne načine, kako jo lahko vključimo v naravnih parkih, rezervatih in drugih zaščitenih območjih.

Kaj je interpretacija narave?

Interpretacija narave je komunikacijski proces, s katerim ljudem pomagamo spoznavati, razumeti in ceniti naravo ter njene posebne vrednote. Ta proces vključuje uporabo različnih metod in tehnik, kot so vodeni ogledi, učne poti, razstave, predavanja, publikacije in elektronski mediji. Interpretacija narave se uporablja predvsem v naravnih parkih, rezervatih, naravnih spomenikih, muzejih, živalskih in botaničnih vrtovih, akvarijih, gozdovih, jamah in rudnikih, urejenih za turistični obisk.

Cilji interpretacije narave

Interpretacija narave ima več pomembnih ciljev. Med najpomembnejšimi so:

 1. Informiranje – Interpretacija narave pomaga obiskovalcem pridobiti informacije o naravi, njegovih značilnostih, ekosistemih in procesih ter o njegovem povezovanju s kulturno dediščino, zgodovino in družbo.
 2. Razumevanje – S pomočjo interpretacije narave obiskovalci lažje razumejo naravo, njene procese, vrednote in pomen, ter kako lahko prispevajo k ohranjanju narave in trajnostnemu razvoju.
 3. Cenjenje – Interpretacija narave spodbuja obiskovalce k cenjenju narave, k spoštovanju njene vrednosti, lepote in pomena ter k ohranjanju narave za prihodnje generacije.
 4. Odgovorno vedenje – Interpretacija narave pomaga obiskovalcem razumeti, kako se lahko v naravi obnašajo odgovorno, spoštujejo naravno okolje in prispevajo k ohranjanju narave.
 5. Ohranjanje narave – Interpretacija narave pomaga obiskovalcem razumeti pomen ohranjanja narave, spodbuja k ukrepanju za ohranjanje narave in prispeva k trajnostnemu razvoju.

Kako se lotimo interpretacije narave?

Priprava načrta interpretacije

Prvi korak pri interpretaciji narave je priprava načrta interpretacije. V načrtu interpretacije opredelimo:

 • Cilje interpretacije in ciljne javnosti
 • Najprimernejša sredstva za dosego ciljev in ciljne skupine
 • Kako bomo svoje delo in rezultate vrednotili

Raziskovanje in opredelitev teme

Preden začnemo z interpretacijo narave, je pomembno opraviti raziskave in opredeliti temo. Raziskave nam pomagajo pridobiti informacije o naravi, njegovih značilnostih, ekosistemih, procesih in povezavah s kulturno dediščino, zgodovino in družbo. Na podlagi teh informacij lahko opredelimo temo interpretacije narave, ki bo zanimiva, pomembna in relevantna za ciljno publiko.

Načrtovanje in izvedba projekta

Po raziskavah in opredelitvi teme se lotimo načrtovanja in izvedbe projekta interpretacije narave. To vključuje izbiro najprimernejših metod in tehnik interpretacije, pripravo vsebine, oblikovanje in postavitev interpretacijskih sredstev ter organizacijo in izvedbo interpretacijskih dejavnosti.

Primeri dobre prakse interpretacije narave

V nadaljevanju so navedeni primeri dobre prakse interpretacije narave, ki lahko služijo kot navdih in zgled pri načrtovanju in izvedbi interpretacijskih projektov:

 1. Interpretacijski center – V naravnih parkih in rezervatih se pogosto nahajajo interpretacijski centri, kjer obiskovalci lahko pridobijo informacije o parku, njegovih značilnostih, ekosistemih, procesih in povezavah s kulturno dediščino, zgodovino in družbo. Interpretacijski centri ponujajo razstave, publikacije, avdiovizualne predstavitve in druge interpretacijske materiale, ki obiskovalcem pomagajo razumeti in ceniti naravo.
 2. Učne poti – Učne poti so označene poti, ki obiskovalce vodijo skozi naravno okolje in jim ponujajo interpretacijske postaje z informacijami o naravi, njenih značilnostih, ekosistemih in procesih. Učne poti lahko vključujejo tudi interaktivne elemente, ki obiskovalcem omogočajo neposreden stik z naravo in boljše razumevanje naravnih procesov.
 3. Vodeni ogledi – Vodeni ogledi so eden najbolj priljublenih načinov interpretacije narave. Vodeni ogledi ponujajo priložnost za neposreden stik z naravo in interakcijo s strokovnjakom, ki lahko obiskovalcem poda informacije, odgovori na vprašanja in jim pomaga bolje razumeti naravo. Vodeni ogledi se lahko izvajajo peš, s kolesom, s čolnom ali s kakšnim drugim prevoznim sredstvom, odvisno od značilnosti naravnega območja in interesa obiskovalcev.
 4. Predavanja in delavnice – Predavanja in delavnice so odlična priložnost za poglobljeno razumevanje narave, njenih procesov in pomena. Predavanja in delavnice lahko potekajo v interpretacijskih centrih, šolah, univerzah, muzejih ali drugih izobraževalnih ustanovah, kjer strokovnjaki predstavijo svoje znanje in izkušnje ter odgovorijo na vprašanja obiskovalcev.
 5. Publikacije in elektronski mediji – Publikacije in elektronski mediji, kot so knjige, brošure, članki, spletna mesta, blogi, videoposnetki in družabna omrežja, so pomembna sredstva za širjenje informacij o naravi, njenih značilnostih, ekosistemih, procesih in povezavah s kulturno dediščino, zgodovino in družbo. Publikacije in elektronski mediji lahko dosežejo široko publiko in omogočajo lažje in hitrejše širjenje informacij.

Knjižnica publikacij, člankov in referatov

V nadaljevanju so navedeni nekateri viri, ki vam bodo v pomoč pri raziskovanju interpretacije narave in njenih metod:

 1. Nataša Šalaja: Programi obiskovanja Naravnega rezervata Škocjanski zatok s ciljem spodbujanja odgovornega vedenja do narave (magistrsko delo), Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Ljubljana, 2016, 217 strani.
 2. Aleš Smrekar, Mateja Šmid Hribar, Jernej Tiran in Bojan Erhartič: Interpretacija okolja na primeru Ljubljanskega barja, Založba ZRC, zbrika Georitem, Ljubljana, 2014, 134 strani.
 3. Kramar, Nataša: Zasnova tematske turistične poti v občini Solčava (diplomsko delo), Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, Ljubljana, 2013, 81 strani.
 4. Stare Urška: Analiza učnih poti z vidika učinkovitosti interpretacije narave: primer učne poti Škocjan. Diplomsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo, 2013, 118 strani.
 5. Anja Cvahte: Interpretacija naravne in kulturne dediščine v Triglavskem narodnem parku in Narodnem parku Fiordland (Nova Zelandija) v luči geografije. Filozofska fakulteta, Ljubljana 2013, 130 strani. Diplomska naloga.
 6. Helena Bavec: Predlog za naravoslovno učno pot na vzhodnem robu Cerkniškega jezera, Biotehniška fakulteta, Ljubljana, 2012, 160 strani. Diplomska naloga.
 7. Nina Federnsberg: Učna pot po Ljubečni, Filozofska fakulteta, Ljubljana 2012, 80 strani. Diplomska naloga.
 8. Ksenija Dvorščak: Zgodovina predstavljanja človeške ribice v Postojnski jami / History of the presentation of the proteus in Postojna cave, Varstvo narave 25 / 2011, pp. 53-70.
 9. Michael Baldauf, Daniel Bogner, Luka Brezavšček, Uwe Neuhold, Breda Ogorelec, Andreja Papež, Elizabeth Schitter in Martin Šolar: Infrastruktura za doživljanje in spoznavanje narave : Smernice za inovativno načrtovanje, Triglavski narodni park, 2011.

Povezave na spletne strani

Pregled vsebuje naslove strani in spletne povezave. K nekaterim stranem smo dodali kratke komentarje in priporočila.

Temeljne strani o interpretaciji

Introducing interpretation

Uvodna stran ponuja dostop do visokokakovostnih priporočil, ki jih močno priporočamo.

Interpretive signage: Principles and practice, Avstralija

Bildungswerk Interpretation, spletna stran Inštituta za interpretacijo (vodi Thorsten Ludwig) v nemškem jeziku.

Zaključek

Interpretacijski pristop v naravi omogoča obiskovalcem globlje razumevanje, spoštovanje in varovanje okolja, kulturnih znamenitosti, pokrajin, zgodovinskih dogodkov ter drugih posebnih vrednot. Uporaba raznolikih pristopov in orodij, kot so vodstva, poučne poti, razstave, predavanja, publikacije in digitalni mediji, interpretacija narave prispeva k izobraževanju, ozaveščanju in varovanju naravnega sveta. V naravnih parkih, rezervatih in drugih zavarovanih območjih je interpretacija narave ključnega pomena za spodbujanje trajnostnega razvoja, odgovornega ravnanja obiskovalcev ter ohranjanje narave za prihodnje generacije.

Leave a Comment