Interpretacija kalov

Na krasu in v Istri je bilo v zadnjih letih obnovljenih že kar nekaj kalov, tokrat pa smo se prvič lotili predstavitve njihovih skrivnosti javnosti.

(Op.: kal, lokva, mlaka…, v Istri pa najbolj pogosto poimenovan puč)

Puč na Dolini v Borštu pri Kopru je eden večjih v Istri. Skupaj s krajevno skupnostjo smo se odločili, da ga opremimo z interpretacijskimi tablami ter ga predstavimo in približamo obiskovalcem. Pri tem smo želeli pripraviti table, ki ne bodo le suhoparno podajanje dejstev in nizanje informacij, ampak interpretacija v pravem pomenu besede (glej www.interpretacija.si , rubrika Kaj je interpretacija?)

Kako do dobrih interpretacijskih tabel? Proces nastajanja terja precej dela in časa, pa tudi sodelovanja različnih strokovnjakov in laikov. Prav takšen je bil tudi proces pri pripravi tabel v Borštu, v katerega smo se podali in vztrajali kar nekaj mesecev. K sodelovanju smo povabili mnoge strokovnjake s področja narave (dvoživk, kačjih pastirjev) in interpretacije. Pozivu so se odzvali tudi mnogi posamezniki - laiki različne izobrazbe, npr. geodeti, prostorski načrtovalci ipd.), ki so nas s svojimi mnenji, pripombami in vprašanji usmerili k boljšemu rezultatu.

Za dosego dobre interpretacije smo:

Pri pripravi tabel smo sledili nekaterim osnovnim usmeritvam:

Izhodišče ogleda je na parkirišču pri domu krajevne skupnosti Boršt. (Iz Kopra v smeri proti Vanganelu in namesto v Marezige zapeljete proti Borštu. Na križišču v vasi zavijete desno in parkirate ob domu KS oz. stari šoli - zapuščena zgradba desno ob cesti).

Glede na značilnost terena oz. lokacijo pučev, smo table razdelili na več sklopov:

Rezultat so table in prepričani smo, da

V pripravo tabel smo vložili veliko truda in energije. Ali je bilo vredno oz. kako uspešni smo bili bo pokazal čas in odzivi. Čaka nas zelo pomembna faza - pridobivanje povratnih informacij in vrednotenje.

Vabimo vas, da si puče in table v Borštu ogledate, ter ocenite naše rezultate. Veseli bomo, če boste svoja opažanja, komentarje in pripombe delili z nami. Le tako se bomo lahko kaj naučili - iz izkušenj in napak, ter postali še boljši interpretatorji.

Hvala in lep pozdrav.

 

Tina Trampuš,
Zavod RS za varstvo narave, OE Piran
05-6710-904
tina.trampus@zrsvn.si

Piran, november 2005


Velik izziv je bil, kako interpretirati zanimivi skriti svet in stalno spreminjajoči se življenjski prostor puča.


Pri pripravi tabel so sodelovali številni strokovnjaki, kot tudi laiki, ljubitelji narave.

Tabla v središču vasi Boršt, katere oblikovna zasnova je v grobem določena s pravilnikom o označevanju zavarovanih območij naravnih vrednot. Da so table privlačne za oko, je poskrbel ilustrator Jurij Mikuletič.

Table smo otvorili 30. novembra 2006. Od tega sončnega dne dalje so na ogled postavljene vse dni v letu.


Vsebina table ob puču na Dolini je zanimiva ne glede na to, v katerem letnem času obiščemo puč.


Levi piktogram označuje kal in je zasnovan za potrebe označitve takih ali podobnih objektov. Predvsem je uporaben na smerokazih. Ker je kalov v Istri in na krasu mnogo, bomo piktogram gotovo uporabili še večkrat.