Priporočila in primeri dobre prakse

 

Kako se lotimo interpretacije?

Prvi korak je priprava načrta interpretacije. V njem opredelimo:

•  cilje interpretacije in ciljne javnosti,

•  najprimernejša sredstva za dosego ciljev in ciljne skupine,

•  kako bomo svoje delo in rezultate vrednotili.

(Primere načrtov interpretacije v angleškem jeziku si lahko ogledate tu).

Nato se lotimo raziskovanja, opredelitve teme ter načrtovanja in izvedbe projekta.

Da bi olajšali delo interpretatorjev, na tem mestu zbiramo praktične nasvete. Za ilustracijo dodajamo predstavitve primerov dobre prakse.

 

Vabimo vas, da nam pošljete opise že izvedene kakovostne interpretacije, da jih bomo dodali na spletno stran.

Kontaktna oseba: Breda Ogorelec, tel. (01) 478 7430, e-pošta: breda.ogorelec@gov.si.