Razstava Pot v neznano

 

Predstaviti svojo zgodovino oziroma svojo dediščino na zanimiv način in se izogniti suhoparnosti je vedno izziv. Pri Društvu za raziskovanje jam Ljubljana smo si zadali cilj, da čim bolj sledimo sodobnim načelom interpretacije. Zato smo se morali predvsem vprašati kaj bi spodbudilo zanimanje obiskovalcev? Zakaj naj bi jih zanimala naša dejavnost in s čim se bodo lahko poistovetili?

Razstavo smo naslovili Pot v neznano in to zamisel podkrepili s slikama, ki nakazujeta, kaj je skupnega vesolju in jamam. V obeh primerih gre namreč za odkrivanje in raziskovanje neznanega, torej nečesa, kamor še ni stopila človeška noga. Vendar nismo želeli predstaviti le raziskovalnih, športnih, naravovarstvenih in drugih dosežkov našega društva, pač pa tudi vrednote, ki povezujejo člane v skupnost, v kateri se dobro počutijo, zasledujejo skupne interese, si pomagajo, se zabavajo, se spopadajo z različnimi izzivi v jamah in zunaj njih. Tako je bilo nekoč in tako je danes. Medgeneracijska brezna premošča ravno doživljanje jam, ki je skupno vsem časom in vsem članom različnih starosti. To je tudi rdeča nit, ki povezuje posamezne vsebinske sklope razstave.

Nismo uporabili klasičnega, predvsem pripovednega načina kot ob 90. obletnici, pač pa smo tokrat precej bolj razmišljali o ciljni skupini in na jamarstvo skušali pogledati z njihovimi očmi. Kaj jih utegne zanimati, s čim se lahko poistovetijo in kako jim dejavnost predstaviti na tak način, da jo bodo bolje razumeli in se vanjo skušali tudi vživeti. Uporabili smo bolj interaktivne oblike komuniciranja s ciljnimi skupinami, predvsem različne pripomočke, s katerimi smo želeli izzvati pozornost obiskovalcev. S pomočjo desetih plakatov smo temeljno dejavnost in občutja predstavili zlasti v slikah. Pri pripravi besedil nas je vodila želja, da ljudem na čim bolj preprost in razumljiv način ter s čim več primerjavami predstavimo kaj je kras, kje in kakšne so jame, kakšne skrivnosti skrivajo večna tema, voda in razmeroma hladna in vlažna jamska klima.

Foto: Marko Simić

Prerez skozi kraški masiv je izdolben tudi v obliki tridimenzionalnega modela. Občutja jamarjev, društveno atmosfero in načrtovanje jamarskih akcij prav tako ponazarjajo pretežno fotografije in fotostrip. Čeprav se duh jamarjev ni veliko spremenil, pa sta se nekoliko spremenili obleka in oprema. Z izvirno starinsko in sodobno obleko in pripomočki smo opremili dve lutki. Več razstavnih predmetov in slik je tudi v vitrinah. Da bi obiskovalci vsaj malo občutili, kako se jamar spopada z ožinami, smo izdelali pravi pravcati model pasaže skozi katero se je treba pretakniti nazaj na svetlo. Vsebino pa prežemajo tudi občutki in razmišljanja jamarjev v jamah in zunaj teh.

Foto: Marko Simić

 

Kakršen koli dogodek je seveda veliko bolj uspešen, če se v razmišljanje, načrtovanje in samo izvajanje vključi čim več članov. Dinamika dela v skupinah, sklepanje kompromisov in druge značilnosti dela v skupinah je vedno izziv, lovljenje časovnih rokov pa še večji. A sodelovanje več ljudi pomeni neprecenljivo zakladnico idej, ki jih prispevajo posamezniki. Pomeni združevanje moči, zaradi česar upamo, da nam je bolje uspelo predstaviti bistvo našega društva, kakor če bi se razstave lotili z izoliranim individualističnim pristopom.

Zanimiva je tudi primerjava dveh konceptov razstav. Ob letošnji razstavi smo v ločenem delu namreč vnovič razstavili plakate, ki smo jih pripravili ob svoji 90. obletnici. Takrat nas je gnala želja, da bi čim bolj strukturirali in vsebinsko pripravili kronološki pregled ter izpostavili glavne značilnosti posameznih obdobij. Prav gotovo je takšna vsebina ustreznejša za izdajo brošure, saj je plakat sredstvo, za katerega je značilna manjša količina besedila. Kronološki pregled, ki ga ponujajo omenjeni plakati, je namenjen tistim, ki bi jih utegnili zanimati podrobnejši podatki o zgodovini našega društva.

 

Kontaktna oseba:

branka@speleo.net