Seznam interpretatorjev narave

 

Strokovnjaki, ki so se strokovno usposabljali za interpretacijo narave (seminar in delavnica, september 2004):

 

Albinini Marjeta, Triglavski narodni park, marjeta.albinini@tnp.gov.si

Debevc Borut, Zavod za gozdove Slovenije, borut.debevc@zgs.gov.si

Dobravc Mina, Zavod RS za varstvo narave, mina.dobravc@zrsvn.si

Erhatic Širnik Romana, Tehnični muzej Slovenije, romana.sirnik@guest.arnes.si

Eržen Uroš, Rudnik živega srebra, rudnikzs@siol.net

Gacin Marina, Agencija RS za okolje, marina.gacin@gov.si

Marko Gabrovšek, Tehnični muzej Slovenije, marko.gabrovsek@rkc.si

Gorišek Kristina, SOLINE Pridelava soli d.o.o., kristina.gorisek@soline.si

Grmovšek Andrej, Zavod RS za varstvo narave , andrej.grmovsek@zrsvn.si

Habič Špela, Zavod za gozdove Slovenije, spela.habic@zgs.gov.si

Hafner Boris, Postojnska jama, boris.hafner@postojnska-jama.si

Herlec Uroš, Fakulteta za geologijo, uros_herlec@yahoo.co.uk

Hlad Branka, Agencija RS za okolje, branka.hlad@gov.si

Hladnik Petra, Turistično promocijski in informacijski center, informacije@trzic.si

Hrovatin Petra, ZOO Ljubljana, irena.furlan@zoo-ljubljana.si

Hudoklin Andrej, Zavod RS za varstvo narave, andrej.hudoklin@zrsvn.si

Jeglič Darja, Agencija RS za okolje, darja.jeglic@gov.si

Kaligarič Simona, Zavod RS za varstvo narave, simona.kaligaric@zrsvn.si

Kepic Boštjan, Zavod RS za varstvo narave, bostjan.kepic@zrsvn.si

Keršič Svetel Marjeta, marjeta.kersic.svetel@netsi.si

Kodele Krašna Irena, Zavod RS za varstvo narave, irena.kodele-krasna@zrsvn.si

Oblak Dani, Zavod za gozdove Slovenije , dani.oblak@zgs.gov.si

Ogorelec Breda, Ministrstvo za okolje, prostor in energijo , breda.ogorelec@gov.si

Oršanič Hrvoje, Zavod za gozdove Slovenije, hrvoje.orsanic@zgs.gov.si

Režun Bojan, Rudnik živega srebra, bojan.rzs.idrija@s5.net

Senegačnik Andreja, Zavod RS za varstvo narave, andreja.senegacnik@zrsvn.si

Simić Marko, Agencija RS za okolje, marko.simic@gov.si

Stupar Martina, Zavod RS za varstvo narave, martina.stupar@zrsvn.si

Šalaja Nataša, Škocjanski zatok, natasa.salaja@dopps-drustvo.si

Škornik Iztok, SOLINE Pridelava soli d.o.o., iztok.skornik@soline.si

Šolar Levar Anja, Zavod RS za varstvo narave, anja.solar-levar@zrsvn.si

Šturm Samo, Škocjanske jame, samo.sturm@psj.gov.si

Šubic Tadeja, Zavod RS za varstvo narave, tadeja.subic@zrsvn.si

Tehovnik Helena, Zavod RS za varstvo narave, helena.tehovnik@zrsvn.si

Tome Staša, Prirodoslovni muzej Slovenije, stome@pms-lj.si

Trampuš Tina, Zavod RS za varstvo narave, tina.trampus@zrsvn.si

Vernik Martin, Zavod RS za varstvo narave, martin.vernik@zrsvn.si

Vrček Damjan, Zavod RS za varstvo narave, damjan.vrcek@zrsvn.si

Zupanc Barbara, Mestna občina Ljubljana - Oddelek za gospodarske dejavnosti in turizem, barbara.zupanc@ljubljana.si